Renovace a zateplení fasády – proč zateplovat?

Každá stavba je opláštěná fasádou, která plní nejen funkci estetickou, ale také chrání dům před nejrůznějšími  vlivy okolního prostředí a mechanickým poškozením. Fasáda domu má svoji určitou životnost a v případě, že pomalu dochází k jejímu opotřebení, je nutný zásah stavební firmy a fasádu renovovat, s čím souvisí také její zateplení.

zateplení fasád a revitalizace domů Belstav CZ

Zdroj: BELSTAV CZ

Fasády panelových i bytových domů, které nejsou zateplené, propouští veliké množství tepla. Nedostatečná izolace a s tím spojené vysoké výdaje za vytápění trápí i dnes mnoho lidí. Právě peníze, které jsou zbytečně „protopené“, jsou hlavním důvodem proč investovat do revitalizace a zahájit celkové zateplení fasád domu.

Zateplená fasáda zvýší hodnotu a životnost domu

Zateplená fasáda přinese rezidentům pouze samé klady. Nejenže kvalitní zateplení fasád přinese výrazné omezení výdajů, ale především se zvýší hodnota domu i samotných bytů na realitním trhu. V rámci rekonstrukce budov jsou opraveny nejrůznější mechanická poškození, která vznikla postupem času i vlivem změn teplot, nebo třeba sesedáním konstrukce budovy. I sebemenší prasklinka na fasádě je díky vodě, která v ní ulpívá a případnému mrazu, rok do roku větší a větší a právě díky tomuto jevu se často stane, že kus omítky nebo fasády odpadne.

Rekonstrukce a zateplení fasády BELSTAV CZ

Zdroj: BELSTAV CZ

Rekonstrukce budov v sobě obsahuje také opravu plochých střech, balkonů a lodžií, je zaměřená taktéž na vstup do samotného objektu a zahrnuje výměnu starých oken a dveří. Právě starými okny a vstupními dveřmi uniká také velké množství tepla, které výměna za nové komponenty omezí na minimum.

Výměna oken a vstupních portálů – BELSTAV CZ

Zdroj: BELSTAV CZ

Výdaje za zateplení fasády

Finanční prostředky vložené do zateplení fasád se obecně vrátí do 5 let, přičemž z ekonomického hlediska přináší zateplení budov snížení nákladů na vytápění až o 60%. Vždy si vybírejte spolehlivou stavební formu, která má své místo na trhu, disponuje potřebnými zkušenostmi, certifikacemi. Správnou volbou a spolehlivým partnerem je společnost BELSTAV s téměř dvacetiletou praxí v oboru rekonstrukce budov.